Methoxsalen (aktuální trasa)


Popis a jména značek

Informace o drogách poskytované: Micromedex

Obchodní název USA

  1. Oxsoralen

Kanadská značka

  1. Ultramop

Popisy


Methoxsalen patří do skupiny léků zvaných psoralen. Používá se spolu s ultrafialovým světlem (nacházejícím se v slunečním světle a některých speciálních lampách) v léčbě zvaném psoralen plus ultrafialové světlo A (PUVA) k léčbě vitiligo, což je onemocnění, při kterém dochází ke ztrátě barvy kůže. Methoxsalen může být také použit pro jiné podmínky, které určí váš lékař.

Methoxsalen je k dispozici pouze na lékařský předpis a je podáván přímo lékařem nebo pod jeho přímým dohledem.

Tento přípravek je k dispozici v následujících dávkových formách:

  • Lotion