Koagulační faktor Viia (intravenózní cesta)


Popis a jména značek

Informace o drogách poskytované: Micromedex

Obchodní název USA

  1. Novoseven
  2. NovoSeven RT

Popisy


Faktor VIIa se používá k léčbě a prevenci krvácivých epizod u pacientů s hemofilií A nebo B, kteří vytvořili protilátky proti jiným srážejícím proteinům (např. Faktor VIII nebo faktor IX), které pomáhají zastavit krvácení. Používá se také k léčbě nebo prevenci krvácení u pacientů se získanou hemofilií, vrozený nedostatek faktoru VII nebo Glanzmannova trombasténie (porucha krvácení způsobená abnormalitou krve), která byla léčena transfúzí trombocytů, ale nefungovala dobře.

Faktor VIIa je umělý protein produkovaný k replikaci přirozeně se vyskytujícího aktivovaného faktoru VII (faktor VIIa) v těle. Používá se k zastavení krvácení zranění u pacientů s hemofilií tím, že se krve sráží.

Faktor VIIa je nutno podávat pouze pod přímým dozorem svého lékaře.

Tento přípravek je k dispozici v následujících dávkových formách:

  • Prášek pro řešení