Regadenoson (Intravenózní cesta)


Popis a jména značek

Informace o drogách poskytované: Micromedex

Obchodní název USA

  1. Lexiscan

Popisy


Regadenosonová injekce se používá jako farmakologický stresový prostředek pro radionuklidovou perfuzní imaging (MPI) u pacientů, kteří nejsou schopni podstoupit dostatečný stres cvičení. Tento léčivý přípravek funguje dilatací srdečních tepen a zvyšuje průtok krve, což pomáhá identifikovat onemocnění koronární arterie.

Tento léčivý přípravek je určen pouze lékařem nebo pod jeho přímým dohledem.

Tento přípravek je k dispozici v následujících dávkových formách:

  • Řešení