Trifluridin a tipiracil (orální cesta)


Popis a jména značek

Informace o drogách poskytované: Micromedex

Obchodní název USA

  1. Lonsurf

Popisy


Kombinace trifluridinu a tipiracilu se užívá k léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (rakovina tlustého střeva nebo konečníku, který se rozšířil do jiných částí těla) u pacientů, kteří užívali jiné léky proti rakovině (např. Fluoropyrimidin, oxaliplatin, irinotekan).

Tento léčivý přípravek je dostupný pouze s lékařským předpisem.

Tento přípravek je k dispozici v následujících dávkových formách:

  • Tableta