Gallium Ga 68 Dotatate (Intravenózní cesta)


Popis a jména značek

Informace o drogách poskytované: Micromedex

Obchodní název USA

  1. Netspot

Popisy


Přípravek Gallium Ga 68 dentální injekce se používá s PET vyšetřením (pozitronová emisní tomografie) pro lokalizaci neuroendokrinních nádorů pozitivních na receptory somatostatinu (NET) u dospělých a dětí.

Gallium Ga 68 dotatate je radiofarmakum. Radiofarmaka jsou radioaktivní činidla, která mohou být použita k nalezení a léčbě určitých onemocnění nebo ke studiu funkce orgánů těla.

Tento léčivý přípravek má být podán pouze pod přímým dohledem lékaře se specializovaným výcvikem v oblasti nukleární medicíny.

Tento přípravek je k dispozici v následujících dávkových formách:

  • Řešení