Paliativní péče: Kdo je pro to?


Ne nutně. Paliativní péče je pro každého, kdo byl diagnostikován s vážným onemocněním a může mít příznaky z této nemoci nebo léčení. Cílem specialisty na paliativní péči je snížit jakékoli známky a příznaky, které se mohou objevit a učinit vám pohodlnější.

Paliativní péče je často zaměňována s hospicovou péčí, která je obecně pro osoby s terminálními nemocemi. Pracovníci hospicové péče poskytují paliativní péči, ale paliativní péče může být poskytnuta kdykoli během onemocnění, a to nejen na konci života.

Specialista na paliativní péči spolupracuje se svým lékařem a týmem kaplanů, poradců, zdravotních sester a dalších odborníků, aby vytvořili individualizovaný plán ke snížení příznaků a symptomů, které prožíváte během léčby. To může zvýšit pravděpodobnost, že dokončíte léčbu a zachováte kvalitu života, která vám umožní pokračovat v činnostech, které jsou pro vás důležité.

Nedávné údaje ukazují, že u lidí s určitými druhy rakoviny je včasné využívání služeb paliativní péče nejenom cítit lépe, ale také jim pomáhá žít déle než ve srovnání s lidmi, kteří dostávají standardní léčbu.