Pralatrexat (intravenózní cesta)


Popis a jména značek

Informace o drogách poskytované: Micromedex

Obchodní název USA

  1. Folotyn

Popisy


Přípravek pralatrexátu se používá k léčbě periferního T-buněčného lymfomu (PTCL) u pacientů, kteří již byli léčeni jinými léky, které nefungovaly dobře. Periferní T-lymfom je vzácný typ rakoviny, který postihuje některé bílé krvinky a způsobuje zvětšení a zduření lymfatických uzlin na krku, podpaží a slabinách.

Pralatrexát patří do skupiny léků nazývaných antineoplastika (léky proti rakovině). Zabraňuje růstu rakovinných buněk, které jsou nakonec zničeny. Vzhledem k tomu, že léčivý přípravek může ovlivňovat růst normálních buněk, mohou nastat i další nežádoucí účinky. Některé z nich mohou být závažné a musí být hlášeny svému lékaři.

Tento léčivý přípravek je podáván pouze lékařem nebo pod jeho bezprostředním dohledem.

Tento přípravek je k dispozici v následujících dávkových formách:

  • Řešení