Mometazon (inhalační cesta)


Popis a jména značek

Informace o drogách poskytované: Micromedex

Obchodní název USA

  1. Asmanex HFA
  2. Asmanex Twist

Kanadská značka

  1. Asmanex Twisthaler
  2. Azmax Twisthaler

Popisy


Mometazon se používá k prevenci příznaků astmatu a zlepšení dýchání u pacientů ve věku 4 let a starších. Při použití pravidelně každý den snižuje inhalovaný mometason počet a závažnost astmatických záchvatů. Nicméně, nebude se zbavit astmatického záchvatu, který již začal.

Mometazon HFA se používá jako udržovací léčba pro prevenci a kontrolu příznaků astmatu u pacientů starších 12 let.

Inhalační mometason patří do rodiny léčivých přípravků známých jako kortikosteroidy (léky podobné kortizonu). Funguje tak, že zabraňuje některým buňkám v plicích a průduchům dýchání uvolňovat látky, které způsobují příznaky astmatu.

Tento léčivý přípravek je dostupný pouze s lékařským předpisem.

Tento přípravek je k dispozici v následujících dávkových formách:

  • Aerosol prášek
  • Prášek