Koagulační faktor Ix rekombinantní (intravenózní cesta)


Popis a jména značek

Informace o drogách poskytované: Micromedex

Obchodní název USA

  1. Benefix
  2. Ixinita
  3. Rixubis

Popisy


Koagulační faktor IX, rekombinantní injekce se používá k řízení epizod krvácení a k prevenci krvácení během operace u pacientů s hemofilií B (vrozený nedostatek faktoru IX).

Faktor IX je protein, který se v těle vytváří přirozeně. Tento léčivý přípravek je uměle vyrobený protein, který se vyrábí k replikaci přirozeně se vyskytujícího faktoru IX v těle. Používá se k zastavení krvácení tím, že se krve sráží u pacientů s hemofilií B.

Tento léčivý přípravek je určen pouze lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem nebo pod jeho dohledem.

Tento přípravek je k dispozici v následujících dávkových formách:

  • Prášek pro řešení