Zvládání stresu. Článek 3


Přehled

Stresový management nabízí řadu strategií, které vám pomohou lépe řešit stres a nepříznivost ve vašem životě. Řízení stresu vám pomůže vést vyváženější a zdravější život.

Stres je automatická fyzická, mentální a emoční odezva na náročnou událost a normální část života každého. Při pozitivním směřování může stres vést k růstu, akční činnosti a změnám. Ale negativní stres může snížit kvalitu života.

Přístupy k řízení stresu zahrnují:

  • Učící schopnosti, jako je řešení problémů, stanovení priorit a řízení času.
  • Zvyšte svou schopnost vyrovnat se s protivenstvím. To může znamenat zlepšení vaší emoční flexibility, zvýšení vašeho pocitu kontroly, nalezení většího významu v životě a kultivace optimismu.
  • Cvičení relaxační techniky, jako je hluboké dýchání, jóga, meditace, tai chi, cvičení a modlitba.
  • Zlepšení osobních vztahů.

Přístup Imsengco Clinic

Klinické testy

Prozkoumejte klinické studie společnosti Imsengco, které testují novou léčbu, intervence a testy jako prostředek prevence, odhalování, léčby nebo zvládání této nemoci.