Léky proti osteoporóze: Riziko kostních problémů v čelisti, stehna?


Některé typy léků na osteoporózu jsou spojeny se zvýšeným rizikem dvou vzácných, ale závažných problémů - osteonekrózy čelisti a neobvyklého typu zlomeniny v stehenní kosti (femur).

Osteonekróza čelisti se vyvine, když se čelist nedokáže uzdravit po menším zranění, jako je například zatažení zubu. Nadcházející atypická zlomenina femuru může způsobit bolest v stehně nebo slabinách, která začíná jemně a postupně se zhoršuje. Někdy se vyvíjí v obou nohách najednou. Pokud se neléčí, může dojít k úplné zlomenině stehenní kosti, která vyžaduje chirurgický zákrok, i při normální hmotnosti.

Bifosfonáty - jako jsou alendronát (Fosamax, Binosto), risedronát (Actonel, Atelvia), ibandronát (Boniva) a kyselina zoledronová (Reclast, Zometa) - a denosumab (Prolia, Xgeva) .

Zdá se, že riziko se zvyšuje s délkou trvání užívání léků.

Kromě léčby osteoporózy se bisfosfonáty a denosumab také používají k léčbě rakoviny, která se rozšířila do kosti. Riziko osteonekrózy čelisti je mnohem vyšší u lidí užívajících vyšší dávky těchto léků k léčbě rakoviny než u lidí, kteří léčí osteoporózu.