Antraxová vakcína (intramuskulární cesta, subkutánní cesta)


Popis a jména značek

Informace o drogách poskytované: Micromedex

Obchodní název USA

  1. Biothrax

Popisy


Vakcína Anthrax se používá k prevenci infekce způsobené bakteriemi s antraxem. Používá se před expozicí antraxu k ochraně lidí s vysokým rizikem onemocnění. To je také používáno po expozici antraxu, spolu s antibiotiky, chránit lidi před onemocněním. Vakcína funguje tím, že způsobuje, že tělo vytvoří vlastní ochranu (protilátky) proti antraxu.

Anthrax je závažné onemocnění, které může způsobit smrt. To se šíří tím, že se dotýkáte nebo jíte něco, co je infikováno zárodkem antraxu, jako jsou zvířata, nebo dýcháním antraxového zárodku.

Tuto vakcínu podávejte pouze pod přímým dohledem svého lékaře.

Tento přípravek je k dispozici v následujících dávkových formách:

  • Suspenze